الهيئة الجزائرية للاعتماد

Organisme Algérien d'Accréditation

Algerian Accreditation Body

Accredited Bodies - Calibration Laboratories

Accredited Bodies 

Certificate

Technical appendix

Air Algérie – Division Maintenance et Réparation

Certificat 1-1-002

(Processus de renouvellement en cours)

Technical appendix

ESCLAB – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat et Annexe Technique 1-1-003

Technical appendix

SARL  ISQ

Certificat et Annexe Technique 1-1-009

Technical appendix

RE EL SERVICES – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat et Annexe Technique 1-1-013

Technical appendix

ORFEE – Groupe BCR – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat et Annexe Technique 1-1-016

Technical appendix

ALEX – Contrôle Technique

Certificat 1-1-017

Technical appendix

CIDME – Centre d’Ingénierie et de Développement en Mécanique et Électronique / ANP

Certificat 1-1-018

Technical appendix

EGPS – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat 1-1-019

Technical appendix

CETIM – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat 1-1-020

Technical appendix

METROTEC Algérie

Certificat 1-1-021

Technical appendix

SANIAK – Groupe BCR

Certificat 1-1-022

Technical appendix

ALICEF SPA

Certificat 1-1-023

Technical appendix

SARL CENTRE EXPERTISE

Certificat 1-1-024

Technical appendix

IRMA Global Services

Certificat 1-1-027

Technical appendix

SARL Laboratoires VENUS SAPECO

Certificat 1-1-029

Technical appendix

Etablissement de Construction Aéronautique – EPIC ECA / ANP

Certificat 1-1-030

Technical appendix

EURL Entreprise ELIDMAGE LILITISSALTE OUA ELMOURAKABA OUA ELMOUAYARA (ITTC)

Certificat 1-1-031

Technical appendix

ENIE SPA (ENIE LAB)

Certificat 1-1-032

Technical appendix

SARL BOMARE COMPANY

Certificat 1-1-033

Technical appendix

EPST Centre de Développement Des Énergies Renouvelable – EPST CDER

Certificat 1-1-034

Technical appendix

English